ПАРТНЬОРИ

  • NOBESOL NOBESOL създаде най-голямата слънчева електроцентрала към днешна дата в Република България, с общ капацитет от 2 MWp. Намира се в гр. Ботевo. Тя ще произвежда енергия на 2637821 киловатчаса годишно
  • Hauff-Technik GmbH Hauff-Technik GmbH & Co.KG е един от водещите производители в Европа на кабелни и тръбни системи.Компанията произвежда кабели и тръбни системи от 1955 г. и днес разполага с два завода за производство – единия е в своята база в Herbrechtingen, а другия в Syrgenstein. Компанията предлага на пазара около 3000 продукта в пет различни групи чрез четири местни центъра за продажби и осемнадесет агенции в много страни.
  • Schneider Electric Schneider Electric присъства в България от 1990 г. Чрез марките Merlin Gerin и Telemechanique, които през 1993 г. се сливат в едно търговско представителство, а през 1998 г. Schneider Electric основава свое дъщерно дружество в София – Шнайдер Електрик България ЕООД.
  • Сименс ЕООД В световен мащаб Сименс е една от най-големите компании в областта на електрониката и електротехниката. Компанията предлага иновативни технологии и задълбочено know-how на клиенти в 190 страни Сименс е представена в България още в kрая на 19-ти век и оттогава допринася за развитието на страната с участието си в многобройни проекти. От този момент България е част от европейския пазар. В началото на 1991 г. Сименс възстановява традицията да присъства директно в страната и създава собствен oфис в София, в който са представени основните направления на фирмата. През октомври 1998 г. е регистрирана и пълнофункционална дъщерна фирма на концерна Сименс в България - Сименс ЕООД.
  • ЧЕЗ България ЧЕЗ Груп е на българския енергиен пазар от края на 2004 г., когато компанията придоби мажоритарен дял (67%) от трите електроразпределителни дружества в Западна България – „Електроразпределение Столично” АД, „Електроразпределение София Област” АД и „Електроразпределение Плевен” АД, които впоследствие се сляха в едно дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД. През октомври, 2006 г. компанията разшири присъствието си и в сферата на производството на електроенергия, като закупи 100% от капитала на „ТЕЦ Варна” ЕАД.