Vijesti

РV elektrana 63 kW, s. Brjagovo

U selu Brjagovu počeo je s radom novi fotovoltni park. PAVEL i SINOVI elektrik OOD izradila je, dobavila i ugradila na tom objektu 1 MBTS 1х160kV.