Vijesti

РV elektrana, s. Mokreš – 5 МW

U selu Mokreš počela je s radom solarna elektrana jačine 5 MW. Tvrtka PAVEL i SINOVI elektrik OOD dobavila je i ugradila na tom objektu jedan betonski kompletan zatvoren razvodni uređaj.