Vijesti

PV elektrana, grad Ruse

U poslovnom središtu u mjestu Ruse PAVEL i SINOVI elektrik OOD izradila je, dobavila i ugradila jednu MBTS jačine 4 x 800 KvA.