Vijesti

  • 15.04.2011 PAVEL i SINOVI elektrik OOD sudjelovala je na Međunarodnoj ЕЕ i RES izložbi održanoj u Sofiji u Inter Ekspo Centru od 13. do 15. travnja 2011. godine. vidi više
  • 22.03.2011 U selu Kubadin počela je s radom nova solarna elektrana jačine 160 kW. PAVEL i SINOVI elektrik OOD proizvela je i ugradila na tom objektu 1 MBTS 1х160kV vidi više
  • 22.03.2011 U selu Brjagovu počeo je s radom novi fotovoltni park. PAVEL i SINOVI elektrik OOD izradila je, dobavila i ugradila na tom objektu 1 MBTS 1х160kV. vidi više
  • 22.03.2011 Dobavljen je i ugrađen Betonski kompletan zatvoren razvodni uređaj i postrojenje za priključenje i BITS (Betonska invertorska trafostanica) – 1 МW. vidi više
  • 22.03.2011 U selu Mokreš počela je s radom solarna elektrana jačine 5 MW. Tvrtka PAVEL i SINOVI elektrik OOD dobavila je i ugradila na tom objektu jedan betonski kompletan zatvoren razvodni uređaj. vidi više