Partneri

 • PV Consult

  Pravna analiza fotovoltnih projekata.

  Opći konsalting u svezi s ulaganjima na području fotovoltnih elektrana u Bugarskoj.

  Određivanje zakonskih propisa o izgradnji fotovoltnih postrojenja u Bugarskoj.

  Ekspertna ocjena pogodnih terena i procjena postojeće infrastrukture, komunikacije i mreža za opskrbu električnom energijom.

  Konsalting izbora mjesta i preporuke u svezi s pogodnim terenom.

  Kupovina i zakup terena, sastavljanje ugovora o kupovini, odnosno zakupu.

  Sprovođenje postupka preinake namjene poljoprivrednog zemljišta.

  Sprovođenje svih potrebnih procedura izdavanja dozvolaokoliš, zdravlje, zaštita od požara i ostalo.

  Konsalting kod planiranja i sprovođenja priključenja na električnu mrežu.

  Izrada fotovoltnog projekta.

  Ekonomska analiza projekta.

  Sprovođenje postupka izdavanja građevinske dozvole.

  Pregovori o ugovoru s društvima za opskrbu električnom energijom.

  Pregovori o ugovoru s javnim opskrbljivačima električne energije.

 • Sedna Power Plants Bulgaria LTD

  Sedna Power Plants je kompanija u sastavu Sedna Grup koja projektira i izgrađuje elektrane za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u skladu sa svim aktivnostima inženjeringa, nabave i izgradnje.

  U svojstvu EPC-kontraktora Sedna Power Plants nudi svojim klijentima kompletnu uslugu "ključ u ruke prateći sve faze posla: od projektiranja, pripreme i organizacije građevinsko-montažnih radova do izgradnje same elektrane. Odnosi s našim klijentima traju i nakon početne faze uz mogućnost kompletnog servisiranja i održavanjaperation & Maintenance) na vrlo visokoj razini.

  Sedna Power Plants nudi svojim klijentima cijelo svoje iskustvo, znanja i stručnost koji je čine liderom na području obnovljivih izvora energije u Italiji i Evropi.

 • NES – Novi Energetski Sustavi OOD NES je prvi proizvođač solarnih termalnih proizvoda u Bugarskoj i lider na tržištu u ovom segmentu. Danas tvrtka raspolaže vlastitom proizvodnjom kotlova i fotovoltnih modula. Portfolija proizvoda kompanije uključuje:
  *
  Solarne kolektore SUNSYSTEM
  * Bojlere SUNSYSTEM 
  * Buferske tankove SUNSYSTEM
  *
  Kotlove za zagrijavanje vode BURNiT
  * Fotovoltne module SUNSYSTEM 
  * Projekt
  iranje, nabava i izgradnja fotovoltnih parkova.
 • ABB Bugarska EOOD

  АBB Bugarska EOOD bavi se elaboriranjem i opskrbum električnom opremom visokog, srednjeg i niskog napona, kao i sustavima i proizvodima za automatizaciju tehnoloških procesa u energetici i industriji.

 • Electrica Group

  Electrica je jedan od najvažnijih igrača u distribuciji, el. napajanju i energetskim uslugama u Rumunjskoj. Vodeća pozicija temelji se kako na ekonomskim pokazateljima društva, tako i na stručnom iskustvu na tom području koje traje preko 120 godina.