محصولات

ارایه امور مهندسی کامل و کارهای ساخت و ساز


شرکت پی اس الکتریک با مسئولیت محدود (PS Electric LTD) یکی از شرکت های پیشرو در زمینه ارایه خدمات مهندسی است. این شرکت می تواند شریک جدی و قابل اعتماد در ساخت و ساز خطوط کابل و تاسیساتی از 0,4 kV  الی  20KV  باشد و اجرا دهنده ساخت و ساز و مونتاژ واحدهای برق در بخش انرژی است.