اخبار

نیروگاه فتوولتائیک با قوت 5 kW، شهر لوم

 

تابلو کمپکت داخلی با بدنه بتنی و تجهیزات وصل و همچنین پست ترانسفورماتور اینورتری پيش ساخته كمپكت با بدنه بتني 1 МWتحویل و نصب شد.