اخبار

جلسه کاری در کشور چک

 

در اوایل ماه مارس سال 2015 شرکت پی اس الکتریک با مسئولیت محدود (PS Electric LTD) با همکاران خود در سرزمین هاکی و آبجو کشور چک جلسه کاری را سازماندهی نمود.