منابع

 • تقدیرنامه بیلفینگربرگر
  این تقدیرنامه را بیلفینگربرگر برای شرکت پی اس الکتریک با مسئولیت محدود (PS Electric LTD) صادر نمود
 • تقدیرنامه پی وی کنسولت با سهامی خاص

  شرکت پی وی کنسولت با سهامی خاص با  این تقدیرنامه از شرکت پی اس الکتریک با مسئولیت محدود (PS Electric LTD) شهر شومن پیرامون تولید و تحویل پست ترانسفورماتور پيش ساخته كمپكت با بدنه بتني نوع  ВМ02-2  و BМ01-А41/ 20/0,4 2х800kVA و 1х800kVA قدردانی نموده است.

  محصولات اشاره شده در طول مدت تعیین در قرارداد فی مابین دریافت شد. پست ترانسفورماتور پيش ساخته كمپكت با بدنه بتني به طور کامل با استانداردها و الزامات کارفرما سازگار و همراه با تمام مدارک لازم و صورتجلسه های آزمایش بود.

   شرکت پی اس الکتریک با مسئولیت محدود (PS Electric LTD) همکار تجاری مطمئن و در اجرای پست های ترانسفورماتور پيش ساخته كمپكت می توان بر روی آن حساب کرد.     
 • تقدیرنامه شرکت سدنا پور پلانتس بلغارستان با سهامی خاص

   

  شرکت سدنا پور پلانتس بلغارستان با سهامی خاص با  این تقدیرنامه از شرکت پی اس الکتریک با مسئولیت محدود (PS Electric LTD) شهر شومن پیرامون تولید و تحویل پست های ترانسفورماتور اینورتری پيش ساخته كمپكت با بدنه بتني -  20/0,4kV, 1x400 KvA + 160kVA,1x1000kVA + 100kVA  و تابلوهای داخلی تقسیم کننده کمپکت با بدنه بتنی -  20/0,4 kV, 1x160kVA  قدردانی نموده است. محصولات اشاره شده در طول مدت تعیین در قرارداد فی مابین دریافت شد. محصولات مذکور با استانداردها و الزامات کارفرما سازگار و همراه با تمام مدارک لازم و صورتجلسه های آزمایش بود. شرکت پی سی الکتریک با مسئولیت محدود (PS Electric LTD) همکار تجاری مطمئن و در اجرای پست های ترانسفورماتور پيش ساخته كمپكت می توان بر روی آن حساب کرد.

 • تقدیرنامه شرکت آ سی – دی سی شهر پلون

   

  شرکت آ سی دی سی شهر پلون با  این تقدیرنامه از شرکت پی اس الکتریک با مسئولیت محدود (PS Electric LTD) شهر شومن پیرامون تحویل پست های ترانسفورماتور پیش ساخته كمپكت و تابلو های تقسیم کننده فشار ضعیف جهت نیاز های شخصی این شرکت، قدردانی نموده است.

  تابلو و پست های ترانسفورماتور کمپکت در مدت مشخص و همراه با تمام مدارک لازم دریافت شد.

  ما خوشحال هستیم با این شرکت کار کنیم و در آینده نیز پیرامون دریافت چنین تاسیسات روی آن حساب خواهیم کرد.
 • شرکت الکتریکا کشور رومانی

   

  این شرکت مجاز تحویل و راه اندازی پست های ترانسفورماتور کمپکت بتنی از 100KVA الی 1600kVA می باشد که از طرف شرکت الکتریکا و شرکتهای تابع آن خریداری خواهد شد.