Products

  • Engineering complet Engineering complet Firma Firma PS Electric SRL oferă engineering complet la construirea instalațiilor și sistemelor electrice la clădiri administrative, industriale și rezidențiale.    Vezi mai mult
  • Panouri cu încercare de tip Panouri cu încercare de tip PS Electric SRL produce panouri cu încercare de tip.  Încercările de tip ale panourilor și sistemelor, reprezintă o serie de teste, care includ verificarea gradului de protecție,... Vezi mai mult
  • Lucrări de construcții și montaj Lucrări de construcții și montaj Lucrările de construcții și montaj sunt toate tipurile de activități și lucrări, realizate în procesul de construire a unei clădiri sau obiectiv. Principalele lucrări, oferite de PS... Vezi mai mult
  • Transformatoare de putere Transformatoare de putere PS Electric SRL este un distribuitor afirmat de mulți ani de: Transformatoare de putere cu sau fără ulei cu putere maximă de până în 20MVA Transformatoare... Vezi mai mult
  • Panouri de distribuție de tensiune joasă Panouri de distribuție de tensiune joasă  PS Electric SRLde multi ani este principalul producator de panouri de distribuție de tensiune joasă. Principala caracteristica, este garantarea exploatarii in conditii de siguranta si... Vezi mai mult