Izdelki

Celotni inženiring in Gradbeno-montažna dela (GMD)


PS Electric d.o.o. je eno izmed vodilnih podjetij na področju kompleksnega inženiringa oskrbovanja.

Pri nas lahko najdete resnega in zanesljivega partnerja v izgradnji kabelskih vodov od 0,4kV do 20kV ter za izvedbo gradbeno montažnih del pri izgradnji objektov iz energetske panoge.