Kabelske razdelilne kasete in omarice

PS Electric d.o.o. nudi kabelske razdelilne kasete in omarice z ohišjem iz s steklom polnjenega poliestra: izjemno praktična rešitev ob izvajanju standardnih in nestandardnih naročil, kar izboljša kakovost in varnost razporejanja električne energije v napajalno omrežje nizke napetosti. 
  Osnovne prednosti:
          - Odpornost ohišja;
          - Odpornost na korozije in UV zračenje: 
          - Visoka stopnja zaščite;
          - Možnost montaže na drogove, fasade in betonska korita;
          - Olajšana modulna konstrukcija;
          - Možnost kombiniranja različnih modulov;
          - Hitri roki za proizvodnjo; 
          - Ugodna ekonomska rešitev;
          - Hitra montaža in usklajevanje z okolico. kabelske razdelilne kasete in omarice se lahko uporabljajo za distribucijo električne energije, začasno napajanje stanovanjskih, poslovnih in gradbenih objektov ter za telekomunikacijo in cestno signalizacijo. Tehnične karakteristike: 
          - Nazivna izolacijska napetost 500 V
          - Nazivni tok 630 А 
          - Stopnja zaščite  IP44, IK 10 
          - Zaščitni razred  II 
          - Kategorija vnetljivosti - FH2-25 (HB-40) 
           - Odpornost na prekomerno toploto - 960 ° C