Izdelki

Proizvodnja električnih omaric ter kondenzacijskih naprav (KN)


  • Tipsko testirane omarice Tipsko testirane omarice PS Electric d.o.o. proizvaja tipsko testirane omarice.  Tipsko testirane omarice in naprave predstavljajo zaporedje preizkusov, ki vključujejo preverjanje stopnje zaščite, preverjanje... Poglej več
  • Razdelilne omarice nizke napetosti (RONN) Razdelilne omarice nizke napetosti (RONN) PS Electric d.o.o. je osnovni in dolgoletni proizvajalec razdelilnih omaric nizke napetosti. Med osnovne zahteve za električne omarice spada zagotavljanje delovanja in izogibanje tveganju glede... Poglej več
  • Kompleksne kondenzacijske naprave (KKN) Kompleksne kondenzacijske naprave (KKN) PS Electric d.o.o proizvaja Kompleksne kondenzacijske naprave (KKN) za kompenzacijo reaktivne energije. S pomočjo sistema kondenzatorjev se lahko reaktivna energija kompenzira na... Poglej več