Razdelilne omarice nizke napetosti (RONN)

PS Electric d.o.o. je osnovni in dolgoletni proizvajalec razdelilnih omaric nizke napetosti. Med osnovne zahteve za električne omarice spada zagotavljanje delovanja in izogibanje tveganju glede poškodb oseb zaradi električnega toka, nastanka požara v stavbah oz. postrojenjih, ki so nastali zaradi tehničnih vzrokov. V skladu z njihovo osnovno funkcijo morajo omarice zagotoviti neprekinjenost napajanja z električno energijo ter možnost fleksibilnih rešitev v primeru širjenja in rekonstrukcije obstoječih električnih naprav. Glede na njihovo vzdrževanje morajo omarice zagotoviti varen dostop, ki garantira zaščito pred neposrednim stikom z deli pod napetostjo ter da so izdelane z ustrezno konstrukcijo, ki omogoča dostop vzdrževalcem.

PS Electric d.o.o. proizvaja naslednje vrste omaric:

-            - Merilne omarice TEMO, TEPO, TEM3, GET;

-           - Omarice za avtomatizacijo KIP in А, Т AVR;

-           - Krmilne omarice;

-           - Omarice za transformatorske postaje GRT, GTT, RT;

-           - Omarice za cestno razsvetljavo;

-            - Komunikacijske omarice.

Mi izpolnjujemo osnovne standarde za proizvodnjo električnih omaric, vključno z:

BDS EN  60439-1,   NUEUEL 2004

Naše omarice se uporabljajo tako na bolgarskem kakor tudi na mednarodnem trgu. Te prestanejo številčne teste, ki zagotavljajo njihovo varno in zanesljivo delovanje, kajti vemo, da mora dober zunanji izgled pokrivati tudi določene zahteve, ki se dokazujejo s preizkusi in certifikati.

S svojimi dolgoletnimi izkušnjami na področju proizvajanja razdelilnih omaric je podjetje PS Electric d.o.o. resen in zanesljiv partner! RAČUNAJTE NA NAS!