Visokonapetostne varovalke (VnV)

Visokonapetostne varovalke (VnV)
VnV so varovalke, ki se vstavijo v opremo za srednjo napetost ter služijo za začasno omejitev delovanja (zaščita) močnostnih transformatorjev.
PS Electric d.o.o. nudi široko paleto moči za ta izdelek, s tem da morate ob izbiri in uporabi vzeti takšne VnV, ki ustrezajo določeni moči razdelilne postaje oz. aparature. V ta namen sledite tehničnemu nazivnemu toku.