Građevinsko-montažni radovi (GMR)

Građevinsko-montažni radovi su sve vrste delatnosti i radova koji se obavljaju u procesu izgradnje određene zgrade ili građevinskog objekta.

Glavne delatnosti koje PS Elektrik OOD nudi su:

Trasiranje i polaganje spoljašnjih kablovskih linija;

Еlektrične instalacije u zgradama i postrojenjima;

Еlektrične instalacije u prilaznim spoljašnjim prostorima;

Montaža i priključenje transformatorskih stanica;

Montaža, priključenje i testiranje električne aparature