Izdelki

Kablovi, kablovski pribor i električni materijali


Kablovi su metalni vodovi izolirani materijalom koji ne provodi električnu strujuKoriste se uvelike za distribuciju električnog napajanja stambeih i industrijskih zgrada i postrojenja, kao i za povezivanje i napajanje potrošača i električne aparature različitih jačina.


  • Kablovi i kablovski pribor Kablovi i kablovski pribor PS Elektrik OOD glavni je distributer kablova i vodova visokog, srednjeg i niskog napona. Kompanija posluje kako preko trgovačkih predstavništava u Šumenu i Sofiji, tako i preko... Poglej več
  • Еlektro materijali Еlektro materijali Kod nas možete da nađete i široku lepezu električnih materijala potrebnih kako za vaše svakodnevne potrebe tako i kod izgradnje prodajnih i industrijskih objekata: - Produživači i... Poglej več