Razvodne table niskog napona (TNN)

PS Elektrik OOD glavni je i dugogodišnji proizvođač razvodnih tabli niskog napona. Među glavnim zahtevima u odnosu na električne table su garantovanje bezbedne eksploatacije i otklanjanje rizika od povreda ljudi od električne struje, nastanka požara u zgradama i postrojenjima usled delovanja struje. U skladu sa njihovom glavnom namenom table bi trebale da obezbeđuju i kontinuiranost napajanja električnom energijom i mogućnost za fleksibilna rešenja kod proširivanja i rekonstrukcije postojećih električnih uređaja. Sa ciljem njihovog lakšeg održavanja table moraju da garantuju bezbedan pristup koji obezbeđuje zaštutu od direktnog dodira delova pod naponom i da budu izrađene sa odgovarajućom konstrukcijom koja olakšava intervenciju eksploatacionog osoblja.

PS Elektrik OOD proizvodi sledeće vrste tabli:

Merne tablemerna tabla za otvorenu montažu, merna tabla poliesterska za otvorenu montažu, merna tabla metalna za zatvorenu montažu, glavna merna tabla;

Тable za automatizaciju Kontrolno-mernog pribora i Automatike, Тabla – Аutomatsko uključenje rezervi;

Тable za upravljanje inteligentnim zgradama;

Тable za trafostanicuGlavna razvodna tabla, Glavna transformatorska tabla, razvodna tabla;

Ormari za uličnu rasvetu;

Električne table za telemobilne stanice.

 

Mi pokrivamo glavne standarde za proizvodnju električnih ormara, uklj.:

BDS EN  60439-1, Uredbu o ustrojstvu električnih uređaja i elektrovodnih linija (UUEUEL) – 2004

Naše table nalaze plasman kako na bugarskom, tako i na nizu međunarodnih tržišta. One prolaze brojna ispitivanja koja garantuju njihov bezbedan i pouzdan rad u određenim uslovima, jer je poznato da dobar spoljašnji izgled mora da bude praćen potrebnim testovima i sertifikatima.

Svojim dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji razvodnih tabli PS Elektrik OOD siguran je i pouzdan partner

RAČUNAJTE NA NAS!