REFERENCIJE

 • Referencija Bilfingerberger Bilfingerberger daje ovu referenciju "PS Elektrik" OOD.
 • Referencija Pi Vi Konsult OOD

  "PI VI KONSULT" OOD daje ovu referenciju "PS Elektrik" OOD iz Šumena da bi potvrdila da je za naše potrebe izradila i isporučila MBTS/tipa VM02-2 tipa VM01-А41/ 20/0,4 2х800kVA i 1х800kVA

  Navedeni proizvodi isporučeni su u prethodno dogovorenom roku saglasno zaključenom ugovoru. MBTS u potpunosti zadovoljava važeće standarde i zahteve naručioca sa potrebnom pratećom kompletnom dokumentacijom i zapisnicima o ispitivanju.

  Firma "PS Elektrik" OOD pouzdan je poslovni partner na kojeg može da se računa kod izvođenja Kompletnih trafostanica.

 • Referencija Sedna Power Plants Bugarska EOOD

  Sedna Power Plants Bugarska EOOD daje ovu referenciju "PS Elektrik" OOD iz grada Šumena da bi potvrdila da je za naše potrebe izradila i isporučila Betonske Invertorske Kompletne trafostanice /MBITS/ - 20/0, 4kV, 1x400 KvA + 160kVA, 1x1000kVA + 100kVA i Betonske Kompletne Zatvorene Distributivne Uređaje /BKZDU/- 20/0,4 kV, 1x160kVA.

  Navedeni proizvodi isporučeni su u roku saglasno prethodno zaključenom ugovoru. MBTS i BKZDU u potpunosti zadovoljavaju važeće standarde i zahteve naručioca sa potrebnom pratećom kompletnom dokumentacijom i zapisnicima o ispitivanju.

  Firma "PS Elektrik" OOD pouzdan je poslovni partner na kojeg može da se računa kod izvođenja Kompletnih trafostanica.

 • Referencija АС - DC, grad Pleven

  Firma "АС - DC" OOD u gradu Plevenu daje ovu referenciju "PS Elektrik" OOD iz grada Šumena da bi potvrdila da su joj dostavljene kompletne trafostanice i razvodne table niskog napona za vlastite potrebe.

  Naručene table i kompletne trafostanice isporučene su u dogovorenom roku sa svom potrebnom pratećom dokumentacijom.

  "Zadovoljstvo nam je da sarađujemo sa ovom firmom i računaćemo na nju i dalje ukoliko su potrebna slična postrojenja".

 • Еlektrika Rumunija

  Dozvoljava se isporuka i puštanje u pogon Montažnih betonskih kućica trafostanica od 100kVA do 1600kVA, odnosno kupovina od strane Elektrika AD i njenih filijala.